Trend Micro przejmuje bezpłatne narzędzie antyspyware

Firma poinformowała o nabyciu bezpłatnego narzędzia antyspyware HijackThis od jego twórcy, Merijna Bellekoma.

HijackThis używane jest do tworzenia pliku logu ustawień rejestrów wskazujących na spyware i pozwalających technicznie zaawansowanym użytkownikom na podejmowanie decyzji o ich usunięciu.

Firma zamierza utrzymać HijackThis jako freeware dla powszechnego użytku, chociaż dodała dodatkowy przycisk AnalyzeThis pozwalający na wysłanie plików do Trend Micro w celu analizy.

HijackThis 2.0 w wersji beta ma pojawić się na portalu Trend Micro, gdzie firma wprowadza również bezpłatną usługę o nazwie TrendProtect, łączącą monitorowanie reputacji miejsc internetowych z filtrowaniem URL.

Można sobie wyobrazić, że HijackThis, który jest teraz używany zarówno przez użytkowników indywidualnych jak i przedsiębiorstwa, może zostać skomercjalizowany w przyszłości, jednak firma nie ma jeszcze sprecyzowanych takich planów.

Program nie używa bazy danych sygnatur spyware, przygotowuje natomiast listę miejsc w Windows i przeglądarce, gdzie mogą ukrywać się spyware. Użytkownik sam decyduje, które ze wskazanych elementów może usunąć.

HijackThis jest często używany do wysyłania logów na fora dyskusyjne, takie jak Castelecops.com, Majorgeeks.com czy Spyware.com, w celu zyskania komentarzy lub porad od uczestników forum.

Źródło: NetWorld