CA

Antywirus CA powodował awarie Windows

Jedno z uaktualnień do sygnatur programu antywirustowego eTrust Antivirus spowodowało bowiem awarie serwerów Windows 2003. Problem dotyczył procesu Lsasss.exe związanego z bezpieczeństwem tego systemu operacyjnego.

Subskrybuj zawartość