ENISA powołuje grupę roboczą do spraw regulacji

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji - ENISA - powołała grupę roboczą WG-RANIS (Working Group on Regulatory Aspects of Network and Information Security). Grupa ma się zająć sprawami regulacji w kontekście bezpieczeństwa teleinformatycznego.

WG ma za zadanie zebrać informację na temat istniejących regulacji i rozważyć jakie powinny być zasady, które powinny dotyczyć tych regulacji. Dotyczy to oczywiście obszaru Unii Europejskiej.

Jak na razie grupa ma przygotować opracowania dotyczące procesów regulacyjnych w UE oraz istniejących zasad dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego. Będą one wykorzystane do użytku wewnętrzego agencji.

Problematyka: co regulować w bezpieczeństwie IT a czego nie regulować, jest z pewnością bardzo ważna, często też kontrewersyja. Wiadomo, że wszelkie regulacje mają bezpośredni wpływ na działanie rynku. Dlatego wydaje się, że praca tej grupy może być niezwykle istotna.

Więcej o WG-RANIS

Polska strona o ENISA