Filtrowania phishingu w IE6

Do obrony przed phishingiem Microsoft będzie używać w przeglądarkach internetowych technologii Trusted Server firmy Digital Resolve. Firma ta tworzy listę witryn WWW i ich legalnych adresów.

Dane te będą używane w filtrach antyphishingowych Internet Explorer wersji 6 i 7, jako uzupełnienie Windows Live Toolbar.

Technologia skupia się głównie na witrynach webowych instytucji finansowych i ośrodków e-commerce. Przegląda ponad trzydzieści charakterystyk witryny, obejmujących m.in. adres IP, lokalizację, domenę i ISP. Kontroluje także czas istnienia witryny na podstawie informacji rejestracyjnych.

Technologia ta, to podejście przeciwstawne do tzw. 'czarnych list', które są spisem witryn uznanych za ośrodki phishingu. Zamiast spisu URL ośrodków uznanych za szkodliwe, technologia Digital Resolve dostarcza filtrom antyphishingowym informacji, które witryny są poprawne. Microsoft używa do filtrowania phishingu kombinacji obu tych technologii.