Błąd w listach ASX

Luka w listach ASX programów Windows Media Player 9 i 10 umożliwia zaatakowanie komputera z systemem Windows.

Odpowiednio przygotowana lista ulubionych utworów pozwala na zdalne uruchomienie szkodliwego kodu. Problem został wykryty po tym jak doszło do ataków DoS na WMP. Błąd, który można wykorzystać do przepełnienia bufora, występuje w bibliotece wmvcore.dll

Według specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem, problemem jest to, że Internet Explorer automatycznie otwiera pliki ASX, dostępne na odwiedzanych witrynach. Rozwiązaniem problemu jest wyłączenie opcji automatycznego pobierania plików ASX. W menu IE należy wybrać Narzędzia>Opcje Folderów>Typy plików i dokonać zmiany programu skojarzonego z tym typem na jakiś inny program, np. Notatnik.

Źródło: Arcabit