Jak zabezpieczyć komputer przed użytkownikiem?

Powszechnie wiadomo, że najsłabszym ogniwem każdego systemu komputerowego jest po prostu człowiek, który zapomina aktualizować oprogramowanie antywirusowe, otwiera podejrzane załączniki i lekceważy wszelkie zasady bezpieczeństwa.

Wyeliminowanie zagrożenia jakim jest sam użytkownik to niezwykle trudne zadanie, szczególnie w przypadku komputerów przenośnych, które często znajdują się poza czujnym okiem administratora. Okazuje się jednak, że trudne nie znaczy niemożliwe. Firma Passus wprowadziła na polski rynek oprogramowanie StreetWISE, za pomocą którego administrator sieci może wymusić na użytkownikach laptopów przestrzeganie reguł obowiązujących w firmie oraz wyeliminować źródła zagrożeń dla użytkowników komputerów w sieci. Oprogramowanie StreetWISE to jedyna dostępna obecnie platforma zabezpieczeń stacji roboczych firm, którą wyposażono w funkcje samoobrony przed tzw. "czynnikiem ludzkim". W odróżnieniu od innych rozwiązań, StreetWISE nie sposób wyłączyć z poziomu zwykłego użytkownika, ani obejść ustawionych zabezpieczeń.

Analitycy firmy badawczej Gartner Research oceniają, że do 2008 roku 41 milionów zatrudnionych w przedsiębiorstwach całego świata przynajmniej jeden dzień w tygodniu będzie wykonywać pracę zdalnie, a 100 milionów osób będzie pracować w domu przynajmniej raz w miesiącu. Laptopy, ze względu na mobilność i spadające ceny, stały się w firmach niezwykle popularnym narzędziem pracy, jednak coraz bogatsze funkcje sieciowe, niosą za sobą zagrożenie dla firmowych danych które przechowują. Rachna Ahlawat, Dyrektor Działu Rozwoju Gartner Research, twierdzi wręcz, że firmowy laptop to jeden z najbardziej narażonych na ataki elementów firmowej infrastruktury.

Oprogramowanie StreetWISE umożliwia kontrolę portów komunikacyjnych komputera w celu włączenia lub wyłączenia dostępu do sieci Wi-Fi, Bluetooth czy portu podczerwieni i w ten sposób pozwala zarządzać kontaktem ze światem zewnętrznym i zapobiegać na przykład jednoczesnemu połączeniu z siecią przewodową i bezprzewodową, co stanowi lukę w zabezpieczeniach. Ustalone ograniczenia można powiązać z określonymi lokalizacjami, aby np. surowsze reguły obowiązywały w momencie połączenia z publiczną siecią bezprzewodową, a łagodniejsze podczas połączenia z siecią WLAN w firmie. Dodatkowo, StreetWISE umożliwia blokowanie połączeń z urządzeniami niezgodnymi ze standardami bezpieczeństwa określonymi przez administratora, a także sporządzenie listy autoryzowanego sprzętu, co eliminuje możliwość obejścia zabezpieczeń za pomocą dodatkowych narzędzi.

"Dzisiaj, niemal każda firma ma pracowników mobilnych i musi opracować strategie zabezpieczeń dla użytkowników pracujących w sieci bezprzewodowej. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z ryzykiem ujawnienia poufnych danych, " - stwierdza Michał Czernikow, z firmy Passus. "StreetWISE gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom wewnątrz sieci bezprzewodowej, a tym samym ochronę danych firmy zgromadzonych na laptopach jej pracowników. Bogactwo opcji, w tym funkcja samoobrony, rozpoznawanie lokalizacji czy wymuszanie stosowania się do przyjętych reguł, czyni ze StreetWISE narzędzie niezbędne w każdej firmie, która chce w pełni zabezpieczyć swoje dane" - dodaje Czernikow.

StreetWISE firmy AirMagnet to trzy wersje oprogramowania, dopasowane do potrzeb różnych użytkowników. StreetWISE Personal jest aplikacją typu freeware dostępną na stronach producenta (www.airmagnet.com), służącą do ochrony parametrów zabezpieczeń w laptopach osobistych lub współużytkowanych. Komercyjny StreetWISE daje administratorowi możliwość tworzenia reguł oraz ręcznej instalacji oprogramowania na laptopach użytkowników, zaś StreetWISE Central oferuje zarządzanie z poziomu centralnego serwera, ułatwiając wdrożenie systemu zabezpieczeń w wielu komputerach, w tym komputerach zdalnych.

Źródło: komputerwfirmie.pl