Test wykrywania nieznanych wirusów - Maj 2006

Niezależna organizacja AV Comparatives wykonała w maju testy programów antywirusowych sprawdzające wykrywalność nieznanych wirusów. Najlepsze sumaryczne wyniki uzyskały NOD32, AntiVirenKit oraz BitDefender. Tradycyjnie już słabo wypadło oprogramowanie Symanteca.

Najbardziej zaskakujące wyniki uzyskano w teście szybkości. Obok tradycyjnie zajmujące w tej klasyfikacji NOD32 na podium znalazły się również Avira oraz Panda.

AV Comparatives jest niezależną austriacką organizacją testującą. Przytoczone wyniki obejmują testy sprawdzające, który antywirus jest w stanie wykryć nowe rodzaje wirusów bez aktualizowania swojej bazy sygnatur.

We wszystkich programach zaktualizowano bazy wirusów na dany dzień, a następnie poddano testom na próbkach wirusów, które pojawiły się w sieci już po tej dacie.

Dla wszystkich antywirusów były to więc zupełnie nowe zagrożenia, które nie były znane na etapie budowania ich baz wirusów. Programy mogły polegać więc jedynie na swoich możliwościach analizy heurystycznej. Jest to dokładna symulacja przypadku, w którym na nasz komputer trafia zupełnie nowy, nieznany jeszcze wirus.

Zobacz pełny raport (ANG) www.av-comparatives.org